Všeobecné podmienky - flyskytaxi

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Všeobecné podmienky

Objednávka

Všeobecné odchodné podmienky

1.Podmienky rezervácie:
Zákazník je povinný po zakúpení kupónu si za rezervovať termín v našom online rezervačnom systéme kde bude postupovať podľa pokynov k rezervácii. Rezervácia sa smie vykonať len na zverejnené termíny, preto prosíme našich zákazníkov aby nevytvárali vlastné termíny. V prípade že sa vytvorí vlastný termín tak v systéme bude automaticky zmazaná administrátorom. Ďalej by sme chceli našich vážených zákazníkov poprosiť na nutnosť postupovania podla krokov popísaných v rezervačnom systéme, kde je popísaný postup rezervácie. Nedodržanie tých krokov môže mať za následok vymazanie rezervácie so systému, zákazník na to bude upozornený e-mailom.
UPOZORNENIE!!! - V prípade viacnásobnej rezervácie t.z. že ste si omylom niečo za-rezervovali a následne ste si tento omyl uvedomili tak NEVYTVÁRAJTE novú rezerváciu ale kontaktujte nás e-mailom a uveďte správny termín my to opravíme. V prípade nedodržania tohto upozornenia započítame automaticky najskorší termín a ostatné rezervácie zmažeme, v prípade že sa na tento termín následne nedostavíte tak budeme považovať váš kupón za uplatnený.

2. Zrušenie termínu letu
Zákazník má právo zrušiť svoju rezerváciu najneskôr 5dní pred daným termínom. Preto prosíme našich zákazníkov aby dobre premysleli rezervovaný termín ktorý sa stáva závažný po uplynutí doby 5dní pred konaním termínu. V prípade závažných dôvodov  akceptujeme zrušenie termínu najneskôr 48 hodín pred konaním akcie a to z dôvodu úrazu, choroby a pod... V prípade že sa nedostavíte na záväzný termín bude vám umožnené využiť tento kupón už len v Nových Zámkoch.

V prípade že dôjde k zrušeniu termínu z našej strany budete informovaný o tom  bez odkladu. V prípade zrušenia termínu bude vám umožnené si vybrať iný termín. V prípade že k tomu dôjde 14dní pred koncom platnosť kupónu, tak náhradný termín bude poskytnutý len na letisku v Nových zámkoch preto prosíme zákazníkov aby si za-rezervovali termíny dostatočnom predstihu pokiaľ majú v úmysle použiť letisko Kráľová pri Senci, je to z dôvodu obmedzenej kapacity na tomto letisku.

3.Platnosť kupónov
Od dátumu 01/08/2015 akceptujeme len platné kupóny. Váš kupón môžete využiť do konca jeho platnosti. Kupóny po platnosti akceptujeme len na letisku Nové Zámky a to maximálne 14dní po ich platnosti.

V prípade nemožnosti uskutočniť let do konca platnosti kupónu je možné tento kupón predlžiť okrem nasledujúcich prípadov:
- nevykonali ste žiadnu rezerváciu 30dní pred koncom platnosti
- posledných 30dní platnosti kupónu vám nevyhovuje ponúkané miesto letu
- vytvoríte si rezerváciu na posledných 14dní platnosti kupónu a z dôvodu počasia nie je možné let uskutočniť

Podmienky pre predlženie nájdete v bode 5.


4. Podmienky na uskutočnenie letov
Dohľadnosť nad 10km
Vietor zo smeru v osi dráhy 20m/s a zo smeru 45° voči osi dráhy 8m/s  a z boku 3m/s
Teplota do 30°C v prípade nad túto hodnotu je to podla nášho rozhodnutia
Žiadne zrážky v 30km okruhu od letiska
Žiadna elektrická aktivita v okruhu 50km od letiska
Nezhoršujúca sa tendencia parametrov počasia minimálne najbližších 60minut.
Žiadna vydaná meteorologická výstraha uverejnená na www.shmu.sk
Žiadny nárazový vietor na 20kts

Od 01.10.20XX do 01.04.20XX Nezaručujeme dostupnosť letiska Kráľová pri Senci z dôvodu dlhodobej tendencie zhoršujuceho sa počasia. Dostupné ostanú Nové Zámky ktoré majú vyhovujúcejšiu dĺžku VPD (vzletová a pristávacia dráha), ďalej orientáciu (sever - juh obdobnú ako prevládajúci smer vetra), nadmorskú výšku a hlavne prekážkovou rovinu.


                                                                       5. Predlžovanie a prenášanie kupónov do ďalšieho roku

Predlžiť platnosť kupónu je možné maximálne 14dní pred koncom platnosti kupónu a to za poplatok 20eur.


                                                                       6. Zdravotný stav
Z možnosti letu sa vylučujú osoby trpiace nasledujúcimi chorobami:

- pod vplyvom alkoholu, omamných látok, liekov
- vysoký krvný tlak
- cukrovka
- infekčné choroby
- psychické choroby
- osoby po infarkte
- osoby s vyšším stupňom obezity
- a všetkými ostatnými chorobami ktoré by mohli mať vplyv na prevedenie letu


                                                                       7. Maximálna hmotnosť
Súčet hmotností pasažierov spolu je prípustná max. 250kg V prípade podozrenia udania klamlivých informácii pred letom bude zo strany veliteľa lietadla prevedené kontrolné meranie.


                                                                      8. Podmienky pre akciu
ID 173681 Zážitkový let pre 1 alebo 2 osoby
Pri tejto akcii zákazníci budú priradený ako pasažieri pre zákazníkov účastniacich sa na akcii zameranej na pilotovanie. Upozorňujeme zakazníkov na použitie správneho rezervačného systému pre túto špecificku akciu.

                                                                       9. Pilotovanie pre 1 osobu
Zákazníci pri tejto akcii budú mať priradených 1 alebo 2 pasažierov z akcie z bodu č. 8. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky